Farmaseutikal-Syarikat 2020

Farmaseutikal Utama
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Farmaseutikal Utama

2019

Farmaseutikal Utama mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 93 ubat di A.S.

Breckenridge Pharmaceutical, Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Breckenridge Pharmaceutical, Inc.

2019

Breckenridge Pharmaceutical, Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 76 ubat di A.S.

Novo Nordisk
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Novo Nordisk

2019

Novo Nordisk mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 21 ubat di A.S.

AbbVie Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

AbbVie Inc.

2019

AbbVie Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 32 ubat di A.S.

Chattem, Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Chattem, Inc.

2019

Chattem, Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 23 ubat di A.S.

Roxane Laboratories, Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Roxane Laboratories, Inc.

2019

Roxane Laboratories, Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 98 ubat di A.S.

KVK-Tech, Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

KVK-Tech, Inc.

2019

KVK-Tech, Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 23 ubat di A.S.

Par Pharmaceutical, Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Par Pharmaceutical, Inc.

2019

Par Pharmaceutical, Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 106 ubat di A.S.

Ranbaxy Pharmaceuticals Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Ranbaxy Pharmaceuticals Inc.

2019

Ranbaxy Pharmaceuticals Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 5 ubat di A.S.

Mylan Pharmaceuticals Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Mylan Pharmaceuticals Inc.

2019

Mylan Pharmaceuticals Inc. mengilang, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 420 ubat di A.S.

Sandoz Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Sandoz Inc.

2019

Sandoz Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 295 ubat di A.S.

Fresenius Kabi USA, LLC
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Fresenius Kabi USA, LLC

2019

Fresenius Kabi USA, LLC mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 149 ubat di A.S.

Sanofi
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Sanofi

2019

Sanofi mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 72 ubat di A.S.

Syarikat Perrigo
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Syarikat Perrigo

2019

Syarikat Perrigo mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 138 ubat di A.S.

Rising Pharmaceuticals, Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Rising Pharmaceuticals, Inc.

2019

Rising Pharmaceuticals, Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 81 ubat di A.S.

Farmasi Barat-Ward
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Farmasi Barat-Ward

2019

Farmasi Barat-Ward mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 112 ubat di A.S.

Makmal Prasco
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Makmal Prasco

2019

Makmal Prasco mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 39 ubat di A.S.

Alvogen, Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Alvogen, Inc.

2019

Alvogen, Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 39 ubat di A.S.

Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.

2019

Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 142 ubat di A.S.

Camber Pharmaceuticals, Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Camber Pharmaceuticals, Inc.

2019

Camber Pharmaceuticals, Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 58 ubat di A.S.

NorthStar Rx LLC
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

NorthStar Rx LLC

2019

NorthStar Rx LLC mengilang, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 73 ubat di A.S.

Janssen Pharmaceuticals, Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Janssen Pharmaceuticals, Inc.

2019

Janssen Pharmaceuticals, Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 53 ubat di A.S.

Acella Pharmaceuticals, LLC
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Acella Pharmaceuticals, LLC

2019

Acella Pharmaceuticals, LLC mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 21 ubat di A.S.

Sunovion Pharmaceuticals Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Sunovion Pharmaceuticals Inc.

2019

Sunovion Pharmaceuticals Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 12 ubat di A.S.

UCB, Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

UCB, Inc.

2019

UCB, Inc. mengilang, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 11 ubat di A.S.

Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc.

2019

Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 20 ubat di A.S.

Apotex Corp.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Apotex Corp.

2019

Apotex Corp mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 151 ubat di A.S.

Lupine Pharmaceuticals, Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Lupine Pharmaceuticals, Inc.

2019

Lupine Pharmaceuticals, Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 150 ubat di A.S.

Ascend Laboratories LLC
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Ascend Laboratories LLC

2019

Ascend Laboratories LLC mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 44 ubat di A.S.

Heritage Pharmaceuticals Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Heritage Pharmaceuticals Inc.

2019

Heritage Pharmaceuticals Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 64 ubat di A.S.

Merck
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Merck

2019

Merck mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 98 ubat di A.S.

Jubilant Cadista Pharmaceuticals Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Jubilant Cadista Pharmaceuticals Inc.

2019

Jubilant Cadista Pharmaceuticals Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 48 ubat di A.S.

Eli Lilly dan Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Eli Lilly dan Syarikat

2019

Eli Lilly dan Syarikat mengilang, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 40 ubat di A.S.

Genzyme Corporation
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Genzyme Corporation

2019

Genzyme Corporation mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 11 ubat di A.S.

Mallinckrodt Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Mallinckrodt Inc.

2019

Mallinckrodt Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 30 ubat di A.S.

Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc.

2019

Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 24 ubat di A.S.

Amneal Pharmaceuticals LLC
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Amneal Pharmaceuticals LLC

2019

Amneal Pharmaceuticals LLC mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 208 ubat di A.S.

Teva Pharmaceuticals USA, Inc.
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Teva Pharmaceuticals USA, Inc.

2019

Teva Pharmaceuticals USA, Inc. mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 499 ubat di A.S.

Torrent Pharmaceuticals Limited
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Torrent Pharmaceuticals Limited

2019

Torrent Pharmaceuticals Limited mengilang, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 42 ubat di A.S.

Novartis Pharmaceuticals Corporation
Farmaseutikal-Syarikat
Farmaseutikal-Syarikat

Novartis Pharmaceuticals Corporation

2019

Novartis Pharmaceuticals Corporation mengeluarkan, memasarkan dan / atau mengedarkan lebih daripada 99 ubat di A.S.