Antarabangsa Dadah 2020

Diazepam
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Diazepam

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang boleh didapati untuk ubat-ubatan yang mengandungi diazepam. Cari maklumat mengenai penggunaan diazepam, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Asid Valproic
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Asid Valproic

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang boleh didapati untuk ubat-ubatan yang mengandungi asid valproic. Cari maklumat mengenai penggunaan asid valproic, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Valsartan
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Valsartan

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi valsartan. Cari maklumat mengenai penggunaan valsartan, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Pravastatin
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Pravastatin

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi pravastatin. Cari maklumat mengenai penggunaan pravastatin, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Enalapril
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Enalapril

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang ada untuk ubat-ubatan yang mengandungi enalapril. Cari maklumat mengenai penggunaan enalapril, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Clotrimazole
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Clotrimazole

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang boleh didapati untuk ubat-ubatan yang mengandungi clotrimazole. Cari maklumat mengenai penggunaan clotrimazole, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Albuterol
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Albuterol

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi albuterol. Cari maklumat tentang penggunaan albuterol, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Gentamicin
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Gentamicin

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi gentamicin. Cari maklumat mengenai penggunaan gentamicin, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Atenolol
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Atenolol

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang boleh didapati untuk ubat-ubatan yang mengandungi atenolol. Cari maklumat mengenai penggunaan atenolol, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Kalsium karbonat
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Kalsium karbonat

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang boleh didapati untuk ubat-ubatan yang mengandungi kalsium karbonat. Cari maklumat mengenai penggunaan kalsium karbonat, rawatan, kelas dadah dan formula molekul.

Chlorthalidone
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Chlorthalidone

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi chlorthalidone. Cari maklumat mengenai penggunaan chlorthalidone, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Amphetamine
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Amphetamine

2019

Menyenaraikan pelbagai nama jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi amphetamine. Cari maklumat mengenai penggunaan amphetamine, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Glimepiride
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Glimepiride

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi glimepiride. Cari maklumat mengenai penggunaan glimepiride, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Meloxicam
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Meloxicam

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang ada untuk ubat-ubatan yang mengandungi meloxicam. Cari maklumat mengenai penggunaan meloxicam, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Diphenhydramine
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Diphenhydramine

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi diphenhydramine. Cari maklumat mengenai penggunaan diphenhydramine, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Kalium klorida
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Kalium klorida

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi kalium klorida. Cari maklumat mengenai penggunaan kalium klorida, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Hydroxyzine
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Hydroxyzine

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi hydroxyzine. Cari maklumat mengenai penggunaan hidroksizin, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Lidocaine
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Lidocaine

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi lidocaine. Cari maklumat mengenai penggunaan lidocaine, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Trazodone
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Trazodone

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi trazodone. Cari maklumat mengenai penggunaan trazodone, rawatan, kelas dadah dan formula molekul.

Simethicone
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Simethicone

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi simethicone. Cari maklumat mengenai penggunaan simethicone, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Ibuprofen
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Ibuprofen

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi ibuprofen. Cari maklumat mengenai penggunaan ibuprofen, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Magnesium trisilicate
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Magnesium trisilicate

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang boleh didapati untuk ubat-ubatan yang mengandungi magnesium trisilicate. Cari maklumat mengenai penggunaan magnesium trisilicate, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Famotidine
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Famotidine

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang ada untuk ubat-ubatan yang mengandungi famotidine. Cari maklumat mengenai penggunaan famotidine, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Naproxen
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Naproxen

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi naproxen. Cari maklumat tentang penggunaan naproxen, rawatan, kelas dadah dan formula molekul.

Levetiracetam
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Levetiracetam

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang boleh didapati untuk ubat-ubatan yang mengandungi levetiracetam. Cari maklumat mengenai penggunaan levetiracetam, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Prednisolone
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Prednisolone

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi prednisolon. Cari maklumat tentang penggunaan prednisolon, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Ephedrine
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Ephedrine

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi ephedrine. Cari maklumat mengenai penggunaan ephedrine, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Ranitidine
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Ranitidine

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi ranitidine. Cari maklumat mengenai penggunaan ranitidine, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Hidralazine
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Hidralazine

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi hydralazine. Cari maklumat mengenai penggunaan hydralazine, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Lansoprazole
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Lansoprazole

2019

Menyenaraikan pelbagai nama jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi lansoprazole. Cari maklumat mengenai penggunaan lansoprazole, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Gabapentin
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Gabapentin

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi gabapentin. Cari maklumat tentang penggunaan gabapentin, rawatan, kelas dadah dan formula molekul.

Ampicillin
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Ampicillin

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi ampicillin. Cari maklumat mengenai penggunaan ampisilin, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Hydrochlorothiazide
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Hydrochlorothiazide

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang boleh didapati untuk ubat-ubatan yang mengandungi hydrochlorothiazide. Cari maklumat mengenai penggunaan hydrochlorothiazide, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Atorvastatin
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Atorvastatin

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang boleh didapati untuk ubat-ubatan yang mengandungi atorvastatin. Cari maklumat mengenai penggunaan atorvastatin, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Fluoxetine
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Fluoxetine

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang boleh didapati untuk ubat-ubatan yang mengandungi fluoxetine. Cari maklumat mengenai penggunaan fluoxetine, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Phenobarbital
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Phenobarbital

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi phenobarbital. Cari maklumat mengenai penggunaan fenobarbital, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Carvedilol
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Carvedilol

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang boleh didapati untuk ubat-ubatan yang mengandungi carvedilol. Cari maklumat mengenai penggunaan carvedilol, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Zink oksida
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Zink oksida

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi zink oksida. Cari maklumat mengenai penggunaan zink oksida, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Docusate
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Docusate

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi dokumentasi. Cari maklumat mengenai penggunaan dokumentasi, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.

Metoprolol
Antarabangsa Dadah
Antarabangsa Dadah

Metoprolol

2019

Menyenaraikan pelbagai jenama yang tersedia untuk ubat-ubatan yang mengandungi metoprolol. Cari maklumat mengenai penggunaan metoprolol, rawatan, kelas ubat dan formula molekul.